Όσο οι άλλοι θα κατασκευάζουν με βάση τη μηχανή...

...εμείς θα δημιουργούμε με βάση τον άνθρωπο