Το μοναδικό λογισμικό για ωδεία

Εύχρηστο, αξιόπιστο και αποδοτικό


odeon - odeio

Η οργάνωση και η φύση των Ωδείων

Τα Ωδεία είναι τα πιο πολύπλοκα οργανωμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα εξ αιτίας, κυρίως, της φύσης του διδασκόμενου αντικειμένου. Με ειδικές και ιδιαίτερες σχέσεις διδασκομένων – διδασκόντων, με συνδυασμό ατομικών, ομαδικών, υποχρεωτικών και ειδικών μαθημάτων, με ειδική μορφή αξιολόγησης και πορείας των σπουδαστών, με σύνθετη διαχείριση εγγράφων για το Υπ.Πο, αποτελούσαν και αποτελούν το Βατερλό των προγραμματιστών.

Επιπροσθέτως η καλλιτεχνική φύση του χώρου επέβαλε ένα πρόγραμμα με φαντασία, γούστο και άψογη δομή όπως ακριβώς τα μεγάλα μουσικά τεχνουργήματα στα οποία, ενώ ο ακροατής αντιλαμβάνεται ένα ιδανικό αποτέλεσμα που τον «γεμίζει» και έχει την αίσθηση ότι όλα κυλάνε απλά και φυσικά, ο δημιουργός έχει δώσει τον καλύτερο εαυτό του ξεπερνώντας ανυπέρβλητες δυσκολίες και φροντίζοντας κάθε λεπτομέρεια ως αυτή και μόνη να αποτελούσε όλο το έργο

Η δημιουργία του ειδικού λογισμικού Odeon

Το 1986 η Musical Research δημιούργησε το Odeon. Eνα ανεπανάληπτο και απολύτως εξειδικευμένο πρόγραμμα για Ωδεία και Μουσικές σχολές που πολύ γρήγορα αποτέλεσε την καρδιά των μεγαλύτερων και των αρτιότερα οργανωμένων Ωδείων της Ελλάδας.
Μέχρι σήμερα αναβαθμίζεται, εκσυγχρονίζεται και υποστηρίζεται συνεχώς φτάνοντας αισίως στην εικοστή όγδοη έκδοσή του που λειτουργεί σε όλες τις εκδόσεις των Windows και με οποιοδήποτε τύπο υπολογιστή.
Επιδεικνύει παροιμιώδη φιλικότητα προς το χειριστή του. Ενώ είναι από τα μεγαλύτερα και πιο πολύπλοκα δομημένα προγράμματα διαχείρισης δεδομένων εγκαθίσταται σε πέντε λεπτά και η εκμάθησή του είναι θέμα μιας ώρας. Όχι άδικα απέσπασε τους χαρα­κτηρι­σμούς: «ο έξυπνος γίγαντας» και state of art.
Με ευφυείς τεχνικές προγραμματισμού και κριτήριο την ευκολία του χειριστή μιλάει στη γλώσσα των Ωδείων και αυτοματοποιεί όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες.