Πίνακας λειτουργιών του Odeon

Παρουσίαση και σύγκριση των τύπων Silver, Gold και Diamond


Λειτουργίες

Silver

Gold

Diamond

Μαθητές

Πλήρες αρχείο μαθητών

P

P

P

Αρχείο διαγραφέντων

P

P

P

Συνημμένος φάκελος σε κάθε μαθητή όπου μπορούν να αποθηκευθούν αρχεία όπως έγγραφα, παρτιτούρες, φωτογραφίες, εικόνες κ.α.

P

P

P

Αναλυτικό οικονομικό ιστορικό μαθητών

P

P

P

Αναλυτικό εκπαιδευτικό ιστορικό μαθητών

P

P

Απαιτούμενα έγγραφα/βεβαιώσεις/πιστοποιητικά για κάθε σπουδαστή ή αθλούμενο. Υπενθύμιση λήξης των εγγράφων.

P

Κατηγοριοποίηση μαθητών με κριτήρια που ορίζει το Ωδείο ή ο Οργανισμός

P

Υποστήριξη ομάδων (groups)

P

Αυτόματη καταχώρηση υποχρεωτικών μαθημάτων

P

P

P

Χρέωση και εξετάσεις υποχρεωτικών μαθημάτων

P

P

Ξεχωριστό σενάριο χρεώσεων για κάθε μαθητή ή μάθημα

P

P

P

Υπολογισμός έκπτωσης επί των διδάκτρων

P

P

P

Εισπράξεις διδάκτρων επί πιστώσει (με πιστωτική κάρτα, επιταγές κ.τ.λ.)

P

P

P

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθητή

P

P

Αυτόματη έκδοση και εκτύπωση Πτυχίων και Ενδεικτικών(μέσω Word)

P

Αυτόματη έκδοση πιστοποιητικού

P

SMS Sender

Παρακολούθηση εισόδου-εξόδου με κάρτα barcode. Κατά την είσοδο εμφανίζονται αυτόματα οι οφειλές και τα εκκρεμή πιστοποιητικά. Δυνατότητα αυτόματου κλειδώματος θύρας εισόδου.

*P

*P

P

Καθηγητές

Πλήρες αρχείο καθηγητών.

P

P

P

Ιστορικό και σχόλια σε κάθε καθηγητή

P

P

P

Συνημμένος φάκελος σε κάθε διδάσκοντα όπου μπορούν να αποθηκευθούν αρχεία όπως έγγραφα, παρτιτούρες, φωτογραφίες, εικόνες κ.α.

P

P

P

Κατάλογος μαθητών και ομάδων (groups) που αντιστοιχούν στο κάθε μάθημα

P

P

P

Οικονομικές συμφωνίες και αμοιβή με το μήνα την ώρα το μαθητή ή το group.

P

P

Υπολογισμός μειώσεων και bonus.

P

Αυτόματος υπολογισμός ωρομισθίων σύμφωνα με το ημερολόγιο (αργίες κ.τ.λ.)

P

Υπολογισμός μισθού για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα

P

P

Κατάλογοι αναλυτικής μισθοδοσίας καθηγητών

P

P

Κατάλογοι μισθοδοσίας με συνδυασμό κριτηρίων (π.χ. αν έχει πληρώσει ο μαθητής)

P

Υπολογισμός κρατήσεων

P

P

Κατάλογος καθηγητών για το ΥΠ.ΠΟ.

P

P

Ομάδες (Groups)

Δημιουργία κατηγοριών ή ομάδων σπουδαστών ανεξάρτητα από το μάθημα που παρακολουθούν, σύνταξη και εκτύπωση καταλόγων.

P

Ο καθηγητής μπορεί να αμοίβεται για την ομάδα με το μαθητή, με το μήνα, ή την ώρα.

P

Η ομάδα αναφέρεται μπορεί να αντιστοιχεί σε όλες ή σε μία μόνο σχολή.

P

Προσαρμογή

Δυνατότητα δημιουργίας οποιουδήποτε συνόλου σπουδαστών (με οποιοδήποτε κριτήριο) ώστε να δρα χωριστά από τους υπόλοιπους

-

P

P

Δυνατότητα προσθήκης κατά παραγγελία ενεργειών ώστε να μπορείτε να διαμορφώνετε το πρόγραμμα κατά βούληση και να το ευθυγραμμίζετε απολύτως με τις ανάγκες σας!

-

P

P

Συνεργαζόμενοι

Πλήρες αρχείο συνεργατών με εύκολη αναζήτηση και όλα τα στοιχεία που μπορεί κάποιος να ζητήσει από ένα τέτοιο αρχείο. Μπορείτε τώρα να καταχωρήσετε οποιονδήποτε θελήσετε είτε είναι συνεργάτης του ωδείου είτε φίλος, γνωστός ή συνεργάτης δικός σας

Κάθε συνεργάτης μπορεί να συσχετίζεται με μαθητές του Ωδείου και ακόμη να υπολογίζεται προμήθεια επί των εισπράξεων κάθε σχετιζόμενου μαθητή καθώς επίσης και να τυπώνονται σχετικοί κατάλογοι

P

Οικονομικά

Πλήρες αρχείο εσόδων - εξόδων

P

P

P

Αναλυτικές εκτυπώσεις εσόδων – εξόδων

P

P

P

Εισπράξεις διδάκτρων, εξετάστρων, εγγραφών κ.τ.λ. και αυτόματη εκτύπωση απόδειξης.

P

P

P

Εισπράξεις ποσών από άλλες πηγές και έκδοση απόδειξης

P

Προσωρινό και μόνιμο ταμείο

P

P

P

Εισπράξεις ποσών επί πιστώσει (με πιστωτική κάρτα, επιταγές κ.τ.λ.)

P

P

P

Αναλυτικοί κατάλογοι οικονομικών κινήσεων

P

P

Αυτόματη ετήσια πρόβλεψη εσόδων

P

Γενική οικονομική εικόνα

P

Χωριστό άθροισμα των επί πιστώσει ποσών

P

P

P

Κατάλογοι οφειλών μαθητών

P

P

P

Οφειλές γραμμένων, διαγραμμένων, σε αναμονή κ.τ.λ.

P

P

P

ΠΟΛ 1995, 1177. Αυτόματη δημιουργία αρχείου XML σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών

P

P

Κατάλογοι – εργασίες γραφείου

Ειδική Report Generator για εκτύπωση κατηγοριών μαθητών με οποιοδήποτε κριτήριο. Τυπώνονται λίστες μαθητών με οποιοδήποτε συνδυασμό όπως: μαθητές ανά καθηγητή, ανά μάθημα, ανά τάξη, ανά ημερομηνία εγγραφής, ανά ηλικία, ανάλογα με τις οφειλές τους και ακόμα 600 περίπου κατάλογοι με συνδυασμούς κριτηρίων.

-P

P

Ταξινόμηση των παραπάνω κατά καθηγητή, μάθημα, χρέος

P

Σύνταξη και εκτύπωση μηχανογραφικού μητρώου μαθητών για την εφορία

P

Μαθητολόγια ωδείου Α' και Β' εξαμήνου σε μορφή προσδιοριζόμενη από το ΥΠ.ΠΟ.

P

P

P

Κατάλογοι εξετασθέντων και βαθμολογίες

P

P

Ημερολόγιο. Υπενθύμιση καταληκτικών ημερομηνιών Υπ.Πο.

P

P

P

SMS Sender

Αυτόματη και άμεση αποστολή SMS σε σπουδαστές, καθηγητές, συνεργάτες κ.α. Εφαρμόζεται οποιοδήποτε κριτήριο.

P

P

P

Εκτύπωση των διευθύνσεων σε ετικέτες

P

Εξετάσεις

Καταχώρηση όλων των ειδών εξετάσεων (προαγωγικές, απολυτήριες, επαναληπτικές, κατατακτήριες,  επιθεωρήσεις). Όλα γίνονται αυτόματα και καταχωρούνται στην καρτέλα του μαθητή. Το πρόγραμμα προστατεύει από λάθη δίνοντας μόνο τις επιλογές που είναι κατά περίπτωση αναγκαίες

P

P

AutoForm Κατατακτήριες. Εκδίδει αυτόματα σε Word όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τις κατατακτήριες εξετάσεις του Ωδείου όπως διαβιβαστικά, επιτροπές, μαθητές ανά μάθημα κ.τ.λ.

*P

*P

*P

AutoForm Απολυτήριες. Εκδίδει αυτόματα σε Word όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τις απολυτήριες εξετάσεις του Ωδείου όπως διαβιβαστικά, επιτροπές, μαθητές ανά μάθημα, αναλυτικές βαθμολογίες σπουδαστων κ.τ.λ.

*P

*P

*P

Στατιστικά

Τυπώνονται εκατοντάδες συνδυασμοί καταλόγων με κριτήρια και ταξινόμηση οριζόμενη από το χειριστή.

-P

P

Αρχείο για κάθε μέρα με αναλυτικό κατάλογο μαθητών και εγγραφών ανά μάθημα.

P

P

Φορητότητα

Φορητότητα

Εκτέλεση του Odeon από tablet, κινητό, smart TV για να έχετε πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή, όπου και αν βρίσκεστε.

*P

*P

*P

LeSecret

Αν απαιτείται απόλυτη ιδιωτικότητα μπορείτε να έχετε πάντα το Odeon μαζί σας. Ολόκληρο το λογισμικό σε ένα usb stick

*P

*P

*P

Μπορείτε τώρα να μεταφέρετε το πρόγραμμα από υπολογιστή σε υπολογιστή όποτε θέλετε και έτσι να έχετε πάντα μαζί σας το αρχείο των μαθητών σας

*P

*P

*P

Άλλα

Διαμόρφωση των βοηθητικών αρχείων (μαθήματα, τάξεις κ.τ.λ.)

P

P

P

Διαμόρφωση της μορφής της απόδειξης

P

P

P

Παραρτήματα

*P

Πολλές σχολές ταυτόχρονα (Ωδείο, μπαλέτο, φροντιστήριο κ.τ.λ.)

P

Αναδρομή σε προηγούμενα σχολικά έτη

P

Προαιρετική σύμβαση συντήρησης

P

P

P

Όλες οι μορφές εντύπων του Υπ.Πο σε μορφή Word Document

P

Πλήρης καταγραφή ενεργειών χειριστή

P

P

Διαμόρφωση της εμφάνισης κατά βούληση ανά χειριστή

P

P

P

Άπειρα σενάρια πρόσβασης σε διαδικασίες και λειτουργίες ανάλογα με το ρόλο του χειριστή

P

Εργαλεία ελέγχου συστήματος και Η/Υ

P

P

Multi user (δικτυακό)

*P

Επεξήγηση σημείων

– (δεν υπάρχει), P(υπάρχει), -P(υπάρχει εν μέρει), *P(υπάρχει με πρόσθετη χρέωση)
Λόγω της συνεχούς βελτίωσης των χαρακτηριστικών του λογισμικού ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των χαρακτηριστικών κάθε τύπου κατά την απόλυτη κρίση του και χωρίς προειδοποίηση.