Υπηρεσίες

Δίπλα σας από το 1986. Αποστολή μας η επιτυχία σας.


Odeon Show

Ατομικό εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας τεσσάρων ωρών για χειριστές του προγράμματος Odeon. Αναλύονται όλες οι λειτουργίες του λογισμικού με έμφαση στις καθημερινές δραστηριότητες. Στο τέλος απονέμεται τίτλος ειδικού χειριστή του Odeon και αρχείο video που περιέχει όλες τις διαδικασίες του προγράμματος.

Tele Care

Ο νέος καινοτομικός σχεδιασμός του λογισμικού μας, επιτρέπει τον από απόσταση χειρισμό του computer σας και την επίλυση προβλημάτων ή την παροχή βοήθειας σε οποιοδήποτε θέμα. Έστω από χιλιάδες χιλιόμετρα βρισκόμαστε δίπλα σας χειριζόμενοι τον υπολογιστή σας, φυσικά κατόπιν αδείας σας, και σας απαλάσσουμε από κάθε άγχος, χάσιμο χρόνου και εκνευρισμό. Δεν απαιτείται καμμία απολύτως γνώση από μέρους σας.

ΥπΠοΤ

Μια ειδική συμβουλευτική γραμμή στην υπηρεσία των ιδιοκτητών και διευθυντών. Ενημερώνει, αναλύει και ερμηνεύει επίσημα και υπεύθυνα τους σχετικούς με την μουσική εκπαίδευση νόμους και διατάγματα. Εξηγείται λεπτομερώς κάθε διαδικασία από την ίδρυση του ιδρύματος μέχρι και τον τρόπο σύνταξης κάθε απαιτούμενου εγγράφου.